CURSUS Valkuilen in IE contracten

CURSUS  Valkuilen in IE contracten

Wanneer      : Woensdag 22 november 2017

Locatie        : Dr. Holtroplaan 9 Eindhoven

 

Omschrijving

Voor veel bedrijven, van start-up tot multinational, zijn de intellectuele eigendomsrechten (IE) een van de key assets. Verder werken bedrijven en instellingen steeds vaker samen op het gebied van R&D. Voor de exploitatie en bescherming van (tijdens de samenwerking ontstane) IE en know-how zijn goed geformuleerde contracten essentieel. Veel bedrijven schakelen niet meteen een advocaat / IP specialist in om de concept overeenkomsten te laten beoordelen. Een lid van de directie / het managementteam beoordeelt en geeft zelf commentaar op de concept overeenkomst. Ook ten aanzien van de bepalingen die betrekking hebben op kennis, bedrijfsgeheimen, IP.

De cursus "valkuilen in IE contracten" legt uit wat voor soort IE en R&D contracten er zijn en waarop gelet moet worden. Tijdens de cursus worden praktische tools aangereikt om valkuilen te vermijden.

De middag begint met een toelichting door Hans Helsloot (RVO Nederland) over slim met kennis omgaan bij samenwerken.

 

Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn:

 • wat voor soort IE en know-how contracten zijn er (o.a. NDA's, samenwerkingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten);
 • welke onderwerpen horen thuis in de verschillende overeenkomsten;
 • aan welke formele vereisten moet voldaan worden; en
 • wat zijn de do's en don'ts.

 

Doelgroep

- directieleden en management van bedrijven die te maken hebben met IE (contracten/clausules)

- bedrijfsjuristen die IE contracten opstellen en beoordelen

 

Sprekers

Hans Helsloot (RVO Nederland)

Hans Helsloot, octrooi-adviseur bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO Nederland, verzorgt regelmatig workshops over IP onderwerpen, zoals de workshop: Slim omgaan met kennis bij samenwerken. Daar gaat het erover dat ondernemers en hun werknemers goed moeten weten welke kennis concurrentiegevoelig is en welke onderwerpen je zoal moet regelen in een IE contract.

Hans gaat hier een korte inleiding over geven.

 

Sven Johansen (Westphal Johansen advocaten)

https://www.wjadvocaten.nl/advocaten/sven-johansen

Sven Johansen is advocaat en verbonden aan het kantoor Westphal Johansen Advocaten. Dit kantoor richt zich primair op de advisering van ondernemers in de brainportregio. Sven is huisadvocaat van diverse technische bedrijven, zowel van startups als van gevestigde ondernemingen. In die hoedanigheid is hij vrijwel dagelijks betrokken bij het opstellen en het uitonderhandelen van contracten inzake de ontwikkeling en fabricage van technische producten. Goede afspraken over de bescherming en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen is hierbij van groot belang.

 

Robbert Sjoerdsma (Holla Advocaten)

https://www.holla.nl/advocaat/robbert-sjoerdsma/

Robbert Sjoerdsma is advocaat bij het full service kantoor Holla Advocaten, met vestigingen in Eindhoven en Den Bosch. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en het gezicht van Holla's Eindhovense IE-praktijk, waarbinnen zijn focus ligt op het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, (geneesmiddelen)reclamerecht, de bescherming van techniek en know-how en oneerlijke concurrentie. Robbert adviseert en procedeert dagelijks over handhaving van IE-rechten, licentie-, R&D- en franchiseovereenkomsten en complexe transactie-gerelateerde IE-documentatie.

Prijs

€ 150,= ex btw p.p.         : voor leden Brainport Techlaw, Brainport Industries

en HollandBIO

€ 175,= ex btw p.p.         : voor overige deelnemers.

Locatie

Joanknecht

Dr. Holtroplaan 9

5652 XR Eindhoven

Programma

15.00     : ontvangst

15.30     : Slim omgaan met kennis bij samenwerking

15.45     : presentatie 1: inleiding IE en know-how, NDA's en

samenwerkingsovereenkomst.

16.30     : presentatie 2: licentieovereenkomsten

17.15     : afsluiting en borrel

Organisatie

Deze cursus wordt georganiseerd in een samenwerking van Brainport Techlaw, Brainport Development, Brainport Industries en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Brainport development RVObrainport industries

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via: secretariaat@brainporttechlaw.nl

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met Jos van der Wijst (088 14 10 821)

Hoe breng je Biotech innovaties de zorg binnen ?

Op 11 oktober 2017 organiseert Brainport Techlaw een bijeenkomst op het MMC in Veldhoven. Dit event wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Biotech Systems Platform, Health Innovation Campus en Brainport Development.

Voor veel Biotech bedrijven is het een grote uitdaging om hun technologische innovaties in een zorginstelling in gebruik te laten nemen. Deels door regelgeving, deels doordat bv artsen gewend zijn met een bestaande techniek te werken, deels door andere redenen.

Op de Health Innovation Campus, verbonden aan het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, zijn jonge bedrijven gevestigd die daar juist de verbinding zoeken met een zorginstelling.

Op deze bijeenkomst zal vanuit verschillende perspectieven gesproken worden over de vraag hoe nieuwe technieken in de zorg geïntroduceerd en in gebruik genomen kunnen worden.

________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA

15.00 Ontvangst

15.15 Opening

Hans Bloemen, voorzitter Brainport TechLaw

Biotech Systems Platform

Twan Smetsers, Business Developer Chematronics BV

15.30 Hoe een "start-up"/ jong biotech bedrijf zijn innovatie met succes naar een  ziekenhuis weet te brengen.

Joffry Maltha, CEO van CythoSMART Technologies BV uit Eindhoven.

16.00 Ervaringen van een internationaal bedrijf.

Erik Rutten, Executive Vice President Business Development at PlenSat, Inc. uit Nijmegen.

16.30 Hoe gaat het MMC om/ hoe kijkt het MMC aan tegen het werken met nieuwe technologische innovaties in het ziekenhuis. Hoe ziet het MMC de Health Innovation Campus.

prof. Dr. J.H. (Jan-Harm) Zwaveling, voorzitter raad van bestuur Máxima Medisch Centrum

17.00 Borrel

18.00 Einde

 

LOCATIE: Auditorium MMC,, De Run 4600 Hoofdingang MMC, 5504 DB Veldhoven

KOSTEN: Leden van Brainport TechLaw: gratis

Niet-leden van Brainport TechLaw: eerste keer gratis

Anderen: € 25 excl. BTW

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met Jos van der Wijst (088 14 10 821)

 

De bijeenkomst wordt ondersteund door:

Brainport development

 

Beveiliging, Privacy & Security

 

Fysiek & virtueel

Ondernemingen krijgen steeds vaker te maken met complexe ICT privacy & security vraagstukken, denk aan:

 • huidige en komende wetten omtrent privacy en databescherming
 • het zorgdragen voor juiste bescherming van privacy gevoelige gegevens met technische oplossingen
 • respecteren van rechten van gebruikers van online systemen
 • helderheid over het gebruik van privacy gevoelige data danwel (zelf) verworven gegevens

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op desbetreffende wet- en regelgeving en delen deskundigen kennis en ervaring met u.
De bijeenkomst wordt georganiseerd  voor ondernemers en betrokkenen binnen de wereld van technologie en recht. Samen met mede-ondernemers en innovators worden innovaties, geschillen en de groei van onderneming besproken.


Presentatie 1: Regelgeving omtrent Privacy
15:00-15:45

Spreker:Dhr. Ad Steenbakkers, Directeur DATA-AQUILAE

Ad Steenbakkers is directeur bij DATA-AQUILAE. Data-AQULAE helpt organisaties om hun data beter te gebruiken. Als één van de eerste gecertificeerde Privacy Officers (CDPO) neemt AD ons mee in de nieuwe regelgeving omtrent Privacy. De General Data Protection Regulation (GDPR) gaat per mei 2018 in. U wordt meegenomen in de verplichtingen en non-compliance risico's rondom deze wetgeving.

Data Aquilae


Presentatie 2: Datalek
15:45-16:30

Spreker: Rob Koch, Directeur Sales & Marketing/ mede-eigenaar bij Sebyde BV

Eén van de onderdelen van de GDPR is de "Meldplicht voor datalekken". Het voorkomen van datalekken is voor ieder bedrijf van groot belang. Hiervoor moeten medewerkers van een organisatie weten wat een datalek is en bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een datalek.
Rob Koch gaat op alle facetten van datalekken in en legt uit hoe bewust en veilig gedrag van medewerkers het risico op datalekken kan verkleinen.
Rob heeft als accountmanager en partner bij software bedrijven veel ervaring opgedaan met advisering over applicatie security, infrastructuur security, security awareness, privacy en veilige softwareontwikkeling.


Sebyde security

Presentatie 3: Beveiliging
16:30-17:15

Spreker: Will Spoor, Directeur EuroPAC Alarmcentrale

Veel bedrijven maar ook steeds meer particulieren maken voor hun beveiliging tegen inbraak en vandalisme gebruik van een alarminstallatie met doormelding naar een meldkamer. De heer Spoor zal de in- en outs van een particulier alarmcentrale en de vandaaruit geleverde diensten in kaart brengen.
De volgende onderwerpen zullen aanbod komen:

 • Ontstaan EuroPAC met visie en missie
 • Wettelijke voorschriften voor particulier alarmcentrales met compleet marktoverzicht
 • Cijfers over de elektronische beveiliging in de markt
 • Gevaren en kansen middels nieuwe technieken
 • Videobewaking met voorbeelden
 • Teleservice met voorbeelden

EuroPAC Alarmcentrale

Borrel vanaf: 18.00

Datum & Locatie

20 september 2017
De bijeenkomst vindt plaats bij


EuroPAC Alarmcentrale
Batavenweg 2 te OSSProgramma

Ontvangst         14.30-15.55
Intro                14.55-15.00
Presentatie 1    15.00-15.45
Presentatie 2    15.45-16.30
Presentatie 3    16.30-17.15
Rondleiding      17.15-
18.00
Borrel              18.00

 


Er is volop gelegenheid om contacten te leggen en van gedachten te wisselen.
Meld u aan via secretariaat@brainporttechlaw.nl.
Vermeld in deze aanmelding uw naam, functie, bedrijfsnaam.

Deelname is kosteloos voor leden van onze vereniging en voor nieuwe geïnteresseerde die een bijeenkomst voor de 1 keer bezoeken.

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl .

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met

Jos van der Wijst (088 14 10 821) of Ernst-Jan Louwers (040 2393200).

Geïnteresseerd in lidmaatschap per 1 januari 2017 van Brainport Centre for Technology & Law?

Raadpleeg dan www.brainporttechlaw.nl .

 

 

 

Aanmelden

Zodra de workshops bekend zijn, kunt u zich aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl.

Vermeld in uw aanmelding s.v.p. uw naam, functie, bedrijfsnaam en adresgegevens.

Wij nodigen u uit om bij de inschrijving uw actuele vragen omtrent bovenstaande onderwerpen aan ons door te geven zodat deze in de sessies behandeld kunnen worden. Gedurende de bijeenkomst zijn de sprekers uiteraard ook beschikbaar voor individuele vragen.

Deelname is kosteloos voor leden van onze vereniging, tenzij anders aangegeven. Voor studenten €10 en aan overige deelnemers brengen wij € 25,- p.p. in rekening.

header3

Disclaimer en intellectuele eigendom

Deze website bevat slechts algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Ook de aangeboden modelovereenkomsten zijn slechts bedoeld ter oriëntatie. Het gebruik van de op deze website aangeboden modellen is geheel voor uw eigen risico. Uiteraard geven wij daarmee geen advies of garantie dat het betreffende model passend is voor uw situatie.

U dient nimmer af te gaan op de informatie of modellen op deze website alleen. Wij adviseren u te allen tijde specifiek juridisch advies in te winnen.

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, is Brainport Centre for Technology & Law nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van modellen of de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website of aangeboden informatie en modellen. Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor nieuwsbrieven, het verzenden van informatieverzoeken of downloaden van informatie of modellen ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen Brainport Centre for Technology & Law en de ontvanger van de informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Brainport Centre for Technology & Law heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of verdere links op die andere websites.

Verzending van webformulieren of andere berichten aan Brainport Centre for Technology & Law geschiedt zonder beveiliging en geheel voor risico van de verzender.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de programmatuur, teksten, foto's, beelden en/of geluiden berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben.

 

Graag nodigen wij u uit voor onze tweede "Tech-Law Discussion" op donderdag 23 april 2015 bij De Oude Rechtbank in Eindhoven centrum. Deze TLD is speciaal voor de MKB-bedrijven en Start-up's.

 

IP-Spreekuur 2017

 

 

Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow (IP) zijn voor veel bedrijven, klein en groot, jong en oud, start-up en gevestigd bedrijf, van groot belang. Niet alleen omdat zij met IP producten kunnen maken of diensten kunnen verlenen. IP is ook van belang voor het kunnen krijgen van financiering voor de bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van de onderneming. IP kan ook tot strategische vragen leiden over waar in de bedrijfsstructuur IP te plaatsen.

 

Voor veel ondernemers is IP onbekend terrein. Niet alleen wat er beschermd kan worden maar ook hoe IP ontstaat, hoe en wanneer je het moet registreren en hoe je het kunt exploiteren. Ook bij samenwerking bij de ontwikkeling van producten of diensten spelen vragen over IP. Naast juridische vragen kunnen dat ook vragen zijn die zien op fiscale aspecten van IP. De antwoorden op deze vragen kunnen van belang zijn voor de keuzes die een ondernemer moet maken. En soms kan het niet tijdig maken van de juiste keuze betekenen dat IP niet ontstaat of verloren gaat. En dat kan dan weer leiden tot schade voor de onderneming en groeimogelijkheden.

 

Om te zorgen dat ondernemers antwoorden kunnen krijgen op deze IP gerelateerde vragen heeft BCTL het IP spreekuur opgezet. Ondernemers kunnen hier antwoorden krijgen op IP gerelateerde vragen.

 

Hoe werkt het?

Het IP spreekuur is op afspraak. Dit betekent dat u vooraf via het formulier op de website van BCTL aangeeft wanneer u op het IP spreekuur wilt komen en voor welke IP deskundige u een vraag heeft. Wij zorgen dan dat op het IP spreekuur de deskundige aanwezig is die uw vraag kan beantwoorden.

 

Kosten?

Voor het bezoek aan het IP spreekuur vragen wij een eenmalige bijdrage in de kosten van € 50,= ex btw. Verder zijn er geen kosten of verplichtingen verbonden aan het bezoeken van het IP spreekuur. Voorafgaand aan het IP spreekuur vragen wij u om een eenmalige betalingsopdracht voor de bijdrage in te vullen en te ondertekenen. Het incassoformulier kunt u hier downloaden. U kunt het dan ingevuld meenemen naar het IP spreekuur.

 

Met wie heeft u een gesprek?

Tijdens het IP spreekuur heeft u een gesprek met een deskundige. De leden van BCTL verzorgen het IP spreekuur en u heeft dus een gesprek met een medewerker van een lid van BCTL. Dat kan zijn een IP advocaat/jurist, een octrooigemachtigde, een financieel / bedrijfskundig deskundige of een belastingadviseur.

 

Waar vindt het IP spreekuur plaats?

Het IP spreekuur wordt gehouden iedere dinsdag van 16.00 - 18.00 uur op de High Tech Campus te Eindhoven (The Lounge, High Tech Campus 1, The Strip). Een plattegrond met routebeschrijving van de HTC vindt u hier.

 

Wij helpen u graag met IP gerelateerde vragen op het IP spreekuur. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur door het formulier in te vullen en naar ons te zenden.

 

Voorwaarden voor IP spreekuur

Op het IP spreekuur zijn de voorwaarden van toepassing die u hier vindt. Met het maken van een afspraak voor het IP spreekuur verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Mocht u vragen hebben over het IP spreekuur dan kunt u contact opnemen met:

Secretariaat BCTL : secretariaat@brainporttechlaw.nl

Coördinator : Jos van der Wijst (wijst@bgadvocaten.nl / 088 14 10 821) 

 

Bedrijfsbezoek Vanderlande 19 jan 2017

Op 19 januari 2017 organiseert Brainport Centre for Technology & Law een bedrijfsbezoek bij Vanderlande Industries in Veghel. Dit event wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversverening BZW.

Quote Vanderlande Industries:

"Operate internationally means fierce competition. Continuous innovation is the key to win in a world that is changing faster and faster. Innovation is essential for Vanderlande to supply the specific solutions required by its customers. And that is where the firm's R&D department comes in, with 200 people developing the necessary hardware and software in-house."

 

PROGRAMMA

16.00                     Opening

Hans Bloemen, voorzitter Brainport Centre for Technology & Law

Vanderlande's collaboration model

Harm Bodewes, Executive Director R&D bij Vanderlande Industries

16.30                     Enabling R&D and business in international setting

Ronald Bisschop, bedrijfsjurist bij Vanderlande Industries

17.00                     Rondleiding Vanderlande Innovation Centre

18.00                     Borrel

LOCATIE Vanderlande Industries, Vanderlandelaan 1, Veghel

 

KOSTEN Leden van BZW en Brainport Centre for Technology & Law: gratis

Niet-leden van BZW/Brainport Centre for Technology & Law: eerste keer gratis

Anderen: € 25 ex BTW

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl .

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met

Jos van der Wijst (088 14 10 821) of Ernst-Jan Louwers (040 2393200).

Geïnteresseerd in lidmaatschap per 1 januari 2017 van Brainport Centre for Technology & Law?

Raadpleeg dan www.brainporttechlaw.nl .