Hoe breng je Biotech innovaties de zorg binnen ?

Op 11 oktober 2017 organiseert Brainport Techlaw een bijeenkomst op het MMC in Veldhoven. Dit event wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Biotech Systems Platform, Health Innovation Campus en Brainport Development.

Voor veel Biotech bedrijven is het een grote uitdaging om hun technologische innovaties in een zorginstelling in gebruik te laten nemen. Deels door regelgeving, deels doordat bv artsen gewend zijn met een bestaande techniek te werken, deels door andere redenen.

Op de Health Innovation Campus, verbonden aan het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, zijn jonge bedrijven gevestigd die daar juist de verbinding zoeken met een zorginstelling.

Op deze bijeenkomst zal vanuit verschillende perspectieven gesproken worden over de vraag hoe nieuwe technieken in de zorg geïntroduceerd en in gebruik genomen kunnen worden.

________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA

15.00 Ontvangst

15.15 Opening

Hans Bloemen, voorzitter Brainport TechLaw

Biotech Systems Platform

Twan Smetsers, Business Developer Chematronics BV

15.30 Hoe een "start-up"/ jong biotech bedrijf zijn innovatie met succes naar een  ziekenhuis weet te brengen.

Joffry Maltha, CEO van CythoSMART Technologies BV uit Eindhoven.

16.00 Ervaringen van een internationaal bedrijf.

Erik Rutten, Executive Vice President Business Development at PlenSat, Inc. uit Nijmegen.

16.30 Hoe gaat het MMC om/ hoe kijkt het MMC aan tegen het werken met nieuwe technologische innovaties in het ziekenhuis. Hoe ziet het MMC de Health Innovation Campus.

prof. Dr. J.H. (Jan-Harm) Zwaveling, voorzitter raad van bestuur Máxima Medisch Centrum

17.00 Borrel

18.00 Einde

 

LOCATIE: Auditorium MMC,, De Run 4600 Hoofdingang MMC, 5504 DB Veldhoven

KOSTEN: Leden van Brainport TechLaw: gratis

Niet-leden van Brainport TechLaw: eerste keer gratis

Anderen: € 25 excl. BTW

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met Jos van der Wijst (088 14 10 821)

 

De bijeenkomst wordt ondersteund door:

Brainport development

 

Beveiliging, Privacy & Security

 

Fysiek & virtueel

Ondernemingen krijgen steeds vaker te maken met complexe ICT privacy & security vraagstukken, denk aan:

  • huidige en komende wetten omtrent privacy en databescherming
  • het zorgdragen voor juiste bescherming van privacy gevoelige gegevens met technische oplossingen
  • respecteren van rechten van gebruikers van online systemen
  • helderheid over het gebruik van privacy gevoelige data danwel (zelf) verworven gegevens

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op desbetreffende wet- en regelgeving en delen deskundigen kennis en ervaring met u.
De bijeenkomst wordt georganiseerd  voor ondernemers en betrokkenen binnen de wereld van technologie en recht. Samen met mede-ondernemers en innovators worden innovaties, geschillen en de groei van onderneming besproken.


Presentatie 1: Regelgeving omtrent Privacy
15:00-15:45

Spreker:Dhr. Ad Steenbakkers, Directeur DATA-AQUILAE

Ad Steenbakkers is directeur bij DATA-AQUILAE. Data-AQULAE helpt organisaties om hun data beter te gebruiken. Als één van de eerste gecertificeerde Privacy Officers (CDPO) neemt AD ons mee in de nieuwe regelgeving omtrent Privacy. De General Data Protection Regulation (GDPR) gaat per mei 2018 in. U wordt meegenomen in de verplichtingen en non-compliance risico's rondom deze wetgeving.

Data Aquilae


Presentatie 2: Datalek
15:45-16:30

Spreker: Rob Koch, Directeur Sales & Marketing/ mede-eigenaar bij Sebyde BV

Eén van de onderdelen van de GDPR is de "Meldplicht voor datalekken". Het voorkomen van datalekken is voor ieder bedrijf van groot belang. Hiervoor moeten medewerkers van een organisatie weten wat een datalek is en bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een datalek.
Rob Koch gaat op alle facetten van datalekken in en legt uit hoe bewust en veilig gedrag van medewerkers het risico op datalekken kan verkleinen.
Rob heeft als accountmanager en partner bij software bedrijven veel ervaring opgedaan met advisering over applicatie security, infrastructuur security, security awareness, privacy en veilige softwareontwikkeling.


Sebyde security

Presentatie 3: Beveiliging
16:30-17:15

Spreker: Will Spoor, Directeur EuroPAC Alarmcentrale

Veel bedrijven maar ook steeds meer particulieren maken voor hun beveiliging tegen inbraak en vandalisme gebruik van een alarminstallatie met doormelding naar een meldkamer. De heer Spoor zal de in- en outs van een particulier alarmcentrale en de vandaaruit geleverde diensten in kaart brengen.
De volgende onderwerpen zullen aanbod komen:

  • Ontstaan EuroPAC met visie en missie
  • Wettelijke voorschriften voor particulier alarmcentrales met compleet marktoverzicht
  • Cijfers over de elektronische beveiliging in de markt
  • Gevaren en kansen middels nieuwe technieken
  • Videobewaking met voorbeelden
  • Teleservice met voorbeelden

EuroPAC Alarmcentrale

Borrel vanaf: 18.00

Datum & Locatie

20 september 2017
De bijeenkomst vindt plaats bij


EuroPAC Alarmcentrale
Batavenweg 2 te OSSProgramma

Ontvangst         14.30-15.55
Intro                14.55-15.00
Presentatie 1    15.00-15.45
Presentatie 2    15.45-16.30
Presentatie 3    16.30-17.15
Rondleiding      17.15-
18.00
Borrel              18.00

 


Er is volop gelegenheid om contacten te leggen en van gedachten te wisselen.
Meld u aan via secretariaat@brainporttechlaw.nl.
Vermeld in deze aanmelding uw naam, functie, bedrijfsnaam.

Deelname is kosteloos voor leden van onze vereniging en voor nieuwe geïnteresseerde die een bijeenkomst voor de 1 keer bezoeken.

CURSUS Valkuilen in IE contracten

Wanneer : Woensdag 22 november 2017

Locatie : Dr. Holtroplaan 9 Eindhoven

(kantoor Joanknecht & Van Zelst)


 

Voor veel bedrijven, van start-up tot multinational, zijn de intellectuele eigendomsrechten (IE) een van de key assets. Verder werken bedrijven en instellingen steeds vaker samen op het gebied van R&D. Voor de exploitatie en bescherming van (tijdens de samenwerking ontstane) IE en knowhow zijn goed geformuleerde contracten essentieel.

De cursus "valkuilen in IE contracten" legt uit wat voor soort IE en R&D contracten er zijn en waarop gelet moet worden. Tijdens de cursus worden praktische tools aangereikt om valkuilen te vermijden.

 

Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn:

· wat voor soort IE en knowhow contracten zijn er (o.a. NDA's, samenwerkingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten);

· welke onderwerpen horen thuis in de verschillende overeenkomsten;

· aan welke formele vereisten moet voldaan worden; en

· wat zijn de do's en don'ts.

 

Doelgroep

- directieleden en management van bedrijven die te maken hebben met IE (contracten/clausules)

- bedrijfsjuristen die IE contracten opstellen en beoordelen

 

Sprekers

Sven Johansen (Westphal Johansen advocaten)

https://www.wjadvocaten.nl/advocaten/sven-johansen

Sven Johansen is advocaat en verbonden aan het kantoor Westphal Johansen Advocaten. Dit kantoor richt zich primair op de advisering van ondernemers in de brainport regio. Sven is huisadvocaat van diverse technische bedrijven, zowel van startups als van gevestigde ondernemingen. In die hoedanigheid is hij vrijwel dagelijks betrokken bij het opstellen en het uitonderhandelen van contracten inzake de ontwikkeling en fabricage van technische producten. Goede afspraken over de bescherming en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen is hierbij van groot belang.

 

Robbert Sjoerdsma (Holla Advocaten)

https://www.holla.nl/advocaat/robbert-sjoerdsma/

Robbert Sjoerdsma is advocaat bij het full service kantoor Holla Advocaten, met vestigingen in Eindhoven en Den Bosch. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en het gezicht van Holla's Eindhovense IE-praktijk, waarbinnen zijn focus ligt op het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, (geneesmiddelen)reclamerecht, de bescherming van techniek en knowhow en oneerlijke concurrentie. Robbert adviseert en procedeert dagelijks over handhaving van IE-rechten, licentie-, R&D- en franchiseovereenkomsten en complexe transactie-gerelateerde IE-documentatie.

 

Prijs

€ 150,= ex btw

 

Programma

15.30 : ontvangst

15.45 : presentatie 1: inleiding IE en knowhow, NDA's en samenwerkingsovereenkomsten

16.30 : presentatie 2: licentieovereenkomsten

17.15 : afsluiting en borrel

 

Meld u aan via secretariaat@brainporttechlaw.nl.

Vermeld in deze aanmelding uw naam, functie en bedrijfsnaam.

 

 

 

 

IP-Spreekuur 2017

Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow (IP) zijn voor veel bedrijven, klein en groot, jong en oud, start-up en gevestigd bedrijf, van groot belang. Niet alleen omdat zij met IP producten kunnen maken of diensten kunnen verlenen. IP is ook van belang voor het kunnen krijgen van financiering voor de bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van de onderneming. IP kan ook tot strategische vragen leiden over waar in de bedrijfsstructuur IP te plaatsen.

 

Voor veel ondernemers is IP onbekend terrein. Niet alleen wat er beschermd kan worden maar ook hoe IP ontstaat, hoe en wanneer je het moet registreren en hoe je het kunt exploiteren. Ook bij samenwerking bij de ontwikkeling van producten of diensten spelen vragen over IP. Naast juridische vragen kunnen dat ook vragen zijn die zien op fiscale aspecten van IP. De antwoorden op deze vragen kunnen van belang zijn voor de keuzes die een ondernemer moet maken. En soms kan het niet tijdig maken van de juiste keuze betekenen dat IP niet ontstaat of verloren gaat. En dat kan dan weer leiden tot schade voor de onderneming en groeimogelijkheden.

 

Om te zorgen dat ondernemers antwoorden kunnen krijgen op deze IP gerelateerde vragen heeft BCTL het IP spreekuur opgezet. Ondernemers kunnen hier antwoorden krijgen op IP gerelateerde vragen.

 

Hoe werkt het?

Het IP spreekuur is op afspraak. Dit betekent dat u vooraf via het formulier op de website van BCTL aangeeft wanneer u op het IP spreekuur wilt komen en voor welke IP deskundige u een vraag heeft. Wij zorgen dan dat op het IP spreekuur de deskundige aanwezig is die uw vraag kan beantwoorden.

 

Kosten?

Voor het bezoek aan het IP spreekuur vragen wij een eenmalige bijdrage in de kosten van € 50,= ex btw. Verder zijn er geen kosten of verplichtingen verbonden aan het bezoeken van het IP spreekuur. Voorafgaand aan het IP spreekuur vragen wij u om een eenmalige betalingsopdracht voor de bijdrage in te vullen en te ondertekenen. Het incassoformulier kunt u hier downloaden. U kunt het dan ingevuld meenemen naar het IP spreekuur.

 

Met wie heeft u een gesprek?

Tijdens het IP spreekuur heeft u een gesprek met een deskundige. De leden van BCTL verzorgen het IP spreekuur en u heeft dus een gesprek met een medewerker van een lid van BCTL. Dat kan zijn een IP advocaat/jurist, een octrooigemachtigde, een financieel / bedrijfskundig deskundige of een belastingadviseur.

 

Waar vindt het IP spreekuur plaats?

Het IP spreekuur wordt gehouden iedere dinsdag van 16.00 - 18.00 uur op de High Tech Campus te Eindhoven (The Lounge, High Tech Campus 1, The Strip). Een plattegrond met routebeschrijving van de HTC vindt u hier.

 

Wij helpen u graag met IP gerelateerde vragen op het IP spreekuur. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur door het formulier in te vullen en naar ons te zenden.

 

Voorwaarden voor IP spreekuur

Op het IP spreekuur zijn de voorwaarden van toepassing die u hier vindt. Met het maken van een afspraak voor het IP spreekuur verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Mocht u vragen hebben over het IP spreekuur dan kunt u contact opnemen met:

Secretariaat BCTL : secretariaat@brainporttechlaw.nl

Coördinator : Jos van der Wijst (wijst@bgadvocaten.nl / 088 14 10 821) 

 

 

 

Bedrijfsbezoek Vanderlande 19 januari 2017

Op 19 januari 2017 organiseert Brainport Centre for Technology & Law een bedrijfsbezoek bij Vanderlande Industries in Veghel. Dit event wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversverening BZW.

Quote Vanderlande Industries:

"Operate internationally means fierce competition. Continuous innovation is the key to win in a world that is changing faster and faster. Innovation is essential for Vanderlande to supply the specific solutions required by its customers. And that is where the firm's R&D department comes in, with 200 people developing the necessary hardware and software in-house."

 

PROGRAMMA

16.00                     Opening

Hans Bloemen, voorzitter Brainport Centre for Technology & Law

Vanderlande's collaboration model

Harm Bodewes, Executive Director R&D bij Vanderlande Industries

16.30                     Enabling R&D and business in international setting

Ronald Bisschop, bedrijfsjurist bij Vanderlande Industries

17.00                     Rondleiding Vanderlande Innovation Centre

18.00                     Borrel

LOCATIE Vanderlande Industries, Vanderlandelaan 1, Veghel

 

KOSTEN Leden van BZW en Brainport Centre for Technology & Law: gratis

Niet-leden van BZW/Brainport Centre for Technology & Law: eerste keer gratis

Anderen: € 25 ex BTW

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl .

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met

Jos van der Wijst (088 14 10 821) of Ernst-Jan Louwers (040 2393200).

Geïnteresseerd in lidmaatschap per 1 januari 2017 van Brainport Centre for Technology & Law?

Raadpleeg dan www.brainporttechlaw.nl .

 

ALV, workshop en borrel - 16 november 2016

Op 16 november 2016 houdt de vereniging Brainport Centre for Technology & Law haar algemene ledenvergadering tijdens de Precisiebeurs in het NH Hotel te Veldhoven. De ALV is van 14.30 uur tot 15.30 uur.

In aansluiting op de ALV is er op de Precisiebeurs vanaf 15.30-16.30 uur een interactieve workshop. Na afloop is er gelegenheid om verder te praten bij de borrel op de Precisiebeurs. Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Mikrocentrum.

Tips & tricks voor succesvolle samenwerking

Ernst-Jan Louwers

Mr. Ernst-Jan Louwers is advocaat bij Louwers IP|Technology Advocaten te Eindhoven en Den Haag en bestuurslid van Brainport Centre for Technology & Law. Onder meer is hij als deskundige betrokken in een werkgroep binnen het programma Smart Industry - Field Labs over het delen van data.

Quote: "Ten onrechte zijn bedrijven bang om kennis en data te delen met anderen. De sterkte van de Brainport-regio zit juist in open innovatie, joint R&D en co-creatie. Met goede afspraken kun je het raamwerk neerzetten waarbinnen je onbevangen samen kunt werken en kennis kunt delen tussen bedrijven en kennisinstellingen."

Tips waardoor het MKB niet bang hoeft te zijn voor de kartelwaakhond ACM

Jos van der Wijst

Mr. Jos van der Wijst is advocaat bij Bogaerts & Groenen Advocaten te Boxtel en Tilburg en secretaris van Brainport Centre for Technology & Law. Jos werkt op het snijvlak van IP en mededingingsrecht.

Quote: "Het delen van kennis over technology, markten en prijzen kan leiden tot het beïnvloeden van de mededinging. Dat kan leiden tot boetes van de kartelwaakhond ACM. Zelfs tot boetes voor feitelijk leidinggevenden. Wat mag wel, wat mag niet? Binnen welke grenzen hoef je niet bang te zijn voor boetes van de ACM?"

______________________________________

DATUM: woensdag 16 november 2016 vanaf 14.30 uur (ALV) en 15.30 uur (aanvang workshop)

LOCATIE: Veldhoven

Zie ook www.precisiebeurs.nl/programma/program-wednesday-16-november/

Voor meer informatie of om u in te schrijven neemt u contact op met secretariaat@brainporttechlaw.nl.

Of telefonisch met de secretaris Jos van der Wijst op 06 50 695916.

Complex License Clauses - 22 november 2016

BCTL organiseert een cursus "Course Complex License Clauses" voor advocaten in de Brainport regio (uiteraard zijn deelnemers van buiten de regio ook van harte welkom).

Het is een praktische training, van één dag, over het opstellen van complexe IP Licentie overeenkomsten voor technologie bedrijven. Uitgebreide informatie vindt u in dit document.

DATUM: Dinsdag 22 november 2016

LOCATIE: Eindhoven Centrum

KOSTEN:  €995,- excl BTW voor niet-leden, €750,- excl BTW voor leden

Registreert u zich voor 8 oktober 2016 dan ontvangt u een Early Bird korting van €100,-.

PROGRAMMA:

9.00: registratie / ontvangst
9.30: start / introductie
12.45: lunch
17.00: einde training

Voor meer informatie of om u in te schrijven neemt u contact op met secretariaat@brainporttechlaw.nl.

Of telefonisch met de secretaris Jos van der Wijst op 06 50 695916.

 

Aanmelden

Zodra de workshops bekend zijn, kunt u zich aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl.

Vermeld in uw aanmelding s.v.p. uw naam, functie, bedrijfsnaam en adresgegevens.

Wij nodigen u uit om bij de inschrijving uw actuele vragen omtrent bovenstaande onderwerpen aan ons door te geven zodat deze in de sessies behandeld kunnen worden. Gedurende de bijeenkomst zijn de sprekers uiteraard ook beschikbaar voor individuele vragen.

Deelname is kosteloos voor leden van onze vereniging, tenzij anders aangegeven. Voor studenten €10 en aan overige deelnemers brengen wij € 25,- p.p. in rekening.

header3

Disclaimer en intellectuele eigendom

Deze website bevat slechts algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Ook de aangeboden modelovereenkomsten zijn slechts bedoeld ter oriëntatie. Het gebruik van de op deze website aangeboden modellen is geheel voor uw eigen risico. Uiteraard geven wij daarmee geen advies of garantie dat het betreffende model passend is voor uw situatie.

U dient nimmer af te gaan op de informatie of modellen op deze website alleen. Wij adviseren u te allen tijde specifiek juridisch advies in te winnen.

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, is Brainport Centre for Technology & Law nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van modellen of de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website of aangeboden informatie en modellen. Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor nieuwsbrieven, het verzenden van informatieverzoeken of downloaden van informatie of modellen ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen Brainport Centre for Technology & Law en de ontvanger van de informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Brainport Centre for Technology & Law heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of verdere links op die andere websites.

Verzending van webformulieren of andere berichten aan Brainport Centre for Technology & Law geschiedt zonder beveiliging en geheel voor risico van de verzender.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de programmatuur, teksten, foto's, beelden en/of geluiden berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben.

 

Graag nodigen wij u uit voor onze tweede "Tech-Law Discussion" op donderdag 23 april 2015 bij De Oude Rechtbank in Eindhoven centrum. Deze TLD is speciaal voor de MKB-bedrijven en Start-up's.

Presentaties & Downloads

training

TECHLAW DISCUSSION: MATCHMAKING IN TECHNOLOGY

Donderdag 30 juni 2016

Intellectuele Eigendomsrechten (IE) bepalen tegenwoordig in belangrijke mate de waarde van een onderneming. Deze rechten, exclusieve verbodsrechten, bieden tevens kansen voor samenwerkingen teneinde uw afzetmarkt of uw IE-portefeuille uit te breiden. Deze samenwerkingen dienen echter goed voorbereid en geregisseerd te worden zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Elke samenwerking is uniek en heeft daarom een andere benadering nodig. Goed voorbereide matchmaking zorgt ervoor dat u gevaren vooraf incalculeert en ruimte schept voor kansen.

1. Matchmaking en Intellectueel Eigendom

Spreker: Hans Helsloot, Adviseur Intellectueel Eigendom, Octrooicentrum Nederland

Hans Helsloot van Octrooicentrum Nederland (onderdeel van RVO.nl) verzorgt een lezing over Matchmaking en intellectueel eigendom. Hij vertelt over hoe je kunt samenwerken zonder dat anderen er met je ideeën vandoor gaan en over een onbekende manier om te zoeken naar samenwerkingspartners.

2. Data-mining van patent meta-data voor regionale matchmaking

Spreker: Dr. Önder Nomaler, Phd in Economics, Lecturer en Researcher, TU Eindhoven, Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences

Individuele bedrijven kunnen eeuwig zoeken naar partners om bestaande intellectuele-eigendomsrechten te exploiteren of om samen te werken om gezamenlijk meer IPR te bewerkstelligen. Ondanks de potentieel hoge rendementen, in de meeste gevallen, is deze individuele inspanning vaak niet anders dan het zoeken van een naald in een hooiberg, zelfs wanneer de zoektocht wordt beperkt tot een geografisch gebied. Ook gelet op bijbehorende kosten per individuele onderneming, impliceert dit overbodige overlappingen.

Kunnen data mining technieken (toegepast op de meta-data van patenten) helpen individuele bedrijven hun zoektochten efficiënter te maken en de algehele efficiëntie van octrooi / onderneming-scouting te verhogen binnen een geografisch gebied, zoals de Brainport regio? Bekijk hier de presentatie van Önder.

3. Knowledge Sharing Centre

Spreker: Arno Sprengers, Team Leader Precision Mechanics, ASML

De Brainport regio in Zuidoost-Nederland behoort tot de wereldtop wanneer het gaat over High Tech kennis. Dit is geen garantie voor de toekomst. De regio en de maakindustrie in het bijzonder hebben hun eigen uitdagingen waarbij de complexiteit van systemen en producten blijven toenemen. Daarnaast wordt innovatie steeds kostbaarder omdat wereldwijde concurrentie grote druk zet op de kosten. Slimme samenwerkingen in de regio door middel van het Knowledge Sharing Centre is een veelbelovende manier om de ambitie van de Brainport High Tech regio te garanderen. Kijk voor meer info op http://www.knowledgesharingcentre.com/ of naar de PPT.

---------------------------------------------------------------------------
TECHLAW DISCUSSION: PRIVACY & SECURITY

Donderdag 26 mei 2016

Ondernemingen krijgen steeds vaker te maken met complexe ICT privacy & security vraagstukken, denk aan:

- huidige en komende wetten omtrent privacy en data bescherming
- zorg dragen voor juiste bescherming van privacy gevoelige gegevens met technische oplossingen
- respecteren van rechten van gebruikers van online systemen
- helderheid over het gebruik van privacy gevoelige data dan wel (zelf) verworven gegevens

1. Privacy and security, the next step (in regulation)

De afhankelijkheid van IT en Technology leidt ertoe dat beveiligingsincidenten steeds vaker voorkomen en een steeds grotere impact op de bedrijfsvoering van organisaties hebben. Welke bestaande en komende regelgeving is er eigenlijk op dit gebied en hoe kan ze een bijdrage leveren aan het voorkomen van beveiligingsincidenten of bij het beperken van de negatieve impact indien zich een beveiligingsincident voordoet? Bekijk hiervoor de presentatie van Tom.

Spreker: Mr. dr. A.P. (Tom) de Wit

Louwers IP|Technology Advocaten

2. Cyber security, trends & ontwikkelingen

Nederland is een globaal internetknooppunt en heeft daardoor te maken met allerhande security vraagstukken. Cybercrime kostte de Nederlandse samenleving in 2014 naar schatting circa EUR 9 miljard aan schade. Voor het midden- en kleinbedrijf zijn de kosten van IT-investeringen in cyber security een duidelijke drempel. In de markt zijn daarom oplossingen ontstaan specifiek gericht op dit marktsegment. Vaak in de vorm van cyber security software of databeheer in de cloud. Verwacht wordt dat vooral dit segment van de cyber security markt de komende jaren sterk zal gaan toenemen. Zie de presentatie van Judith  over cyber security en http://www.ifeelsecure.eu/ voor de gebruikte introductie film.

Spreker: Judith Littel, Directeur / eigenaar van Promax IT

Promax

3. Interactieve sessie waarin u meegenomen wordt in de wereld van (ethical) hackers

Steeds vaker horen we over datalekken en andere manieren waardoor hackers aan vertrouwelijke informatie komen. Wat kan je daar tegen doen? Hans laat door middel van een korte demo zien hoe eenvoudig een aanval kan plaatsvinden en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Waarna u al uw vragen kunt stellen met betrekking tot uw eigen bedrijfskritische applicaties en hoe deze te beveiligen (bijvoorbeeld d.m.v. penetratietesten en kwetsbaarhedenonderzoek). Ook na de sessie kunt u uw vragen nog stellen aan Hans: hans@madison-gurkha.com

Spreker: Hans Van de Looy, oprichter en principal security consultant bij IT-beveiligingsbedrijf Madison Gurkha

Madison Gurkha

-------------------------------------------------------------

TECHLAW DISCUSSION: IP: YES or NO?

Donderdag 21 april 2016

U heeft een vernieuwend idee voor uw onderneming! Wanneer, waar, wat en hoe beschermt u uw intellectuele eigendom?

1. Patent aanvragen waarom eigenlijk?

Je hebt een uitvinding gedaan. En dan? Als je de uitvinding wilt beschermen, wat moet je dan doen? En minstens zo belangrijk: wat niet? Welke overwegingen spelen een rol bij de beslissing om patent aan te vragen? Klik hier voor de presentatie van Joost.

Spreker: Ir. Joost Nelissen, Sr. Europees octroogemachtigde

AOMB Intellectueal Property Consultants

2. Optimaal gebruik maken van merk- en modelrechten.

Intellectuele eigendomsrechten (IP) bieden kansen en vormen vermogen. Sommige IE rechten - zoals modelrechten - moet je registreren, andere heb je automatisch. Soms weet je niet eens dat je een IE recht hebt. Hoe bepaal je een strategie voor het beschermen van je IP? Hoe exploiteer je je IP? Hoe treed je op tegen inbreukmakers? Hier vindt u de presentatie van Jos.

Spreker: Mr. Jos van der Wijst, IP Advocaat

Bogaerts @ Groenen advocaten

3. GET1,2

Met GET1,2 vind je het beste product én de beste deal in een paar seconden!

GET1,2 is een zoekmachine voor consumentenproducten, ontsproten aan het brein van Adri Eleveld. Ruim 2 jaar geleden had Adri "een goed idee" voor een app die wel eens zou kunnen gaan concurreren met Amazon of Google… Hij vond het zelf(s) zo goed dat hij er patent op wilde aanvragen. En aldus geschiedde. Maar waarom eigenlijk? Wat wilde Adri hiermee bereiken? Biedt een octrooi een startup bescherming tegen de big boys? Hoe verliep het proces? En, belangrijker nog: had het zin?

Twee weken gelden had Adri opnieuw een idee. Wijzer geworden door 2 jaar ervaring besloot Adri (toch?) opnieuw een octrooi aan te vragen. Met gebruikmaking van de lessen van de eerste keer. Wat waren die lessen? Wat deed hij anders? Waarom? De link naar de presentatie van Adri

Spreker: Adri Eleveld, Founder & CEO van GET1,2

GET1,2