Bijeenkomst 'Data Protection by Design'

Bijeenkomst 'Data Protection by design'

Wanneer      : 21 februari2018

Locatie        : Stichting Qiy Foundation

Eindhovenseweg 22a

5281 RA Boxtel

 

Onderwerp

In drie presentaties gaat BCTL u voorlichten over de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming - de AVG - en wat dit voor ontwikkelaars van software en systemen betekent:


Over Qiy Foundation

"The mission of the Qiy Foundation is to facilitate collaboration by public and private parties to a scheme in which the individual is part of a safe and reliable digital ecosystem. Market parties who adhere to the Qiy Scheme develop and / or use the solutions that give individuals control over their data."

 

Sprekers

1. Martin Beckmann van Adviesbureau Beckmann B.V. leidt de presentaties in met een korte juridische samenvatting van de AVG en aandacht voor de volgende punten:

 • · Waar moet u als ontwikkelaar op letten om uw klanten te ondersteunen bij compliance met de AVG?
 • · Wat houdt "data protection by design" in?
 • · Hoe zit het met aansprakelijkheid?
 • · Wat is anonimisering en wat is pseudonimisering?
 • · Welke technische mogelijkheden zijn er voor "data protection by design"?
 • · Hoe verhoudt zich een blockchain tot de AVG?

 

2. Ed Muylkens van EMCS IT Services gaat dieper in op de organisatorische aspecten:

 • · Inleiding - welke internationale normen spelen een rol bij AVG compliance?
 • · Wat adviseert de Norm voor Informatiebeveiliging ISO 27001:2017 over veilige software ontwikkeling ?
 • · Wat voor processen kunnen u ondersteunen bij uw software ontwikkeling zodat AVG compliance gewaarborgd wordt?

 

3. Ad van Loon van de QIY Foundation stelt het QIY concept voor waarmee personen zelf kunnen bepalen wie er toegang krijgt tot hun persoonsgegevens het Qiy Afsprakenstelsel:

 • · Inleiding: wie is de QIY Foundation en wat zijn haar doelen?
 • · Qiy Afsprakenstelsel: een technische standaard, in combinatie met regelgeving en gebruiksvoorwaarden plus een organisatorisch model op grond waarvan individuen zelf, onder eigen regie, de rechten kunnen uitoefenen die hen door de AVG zijn toegekend - hoe werkt het, en wat zijn de regels?
 • · Voordelen.
 • · Welke technische/ICT/software aanpassingen zijn er nodig om uw organisatie in te richten en te laten functioneren op basis van het Qiy Afsprakenstelsel?

 

Doelgroep

 • Ontwikkelaars van software waar persoonsgegevens mee verwerkt (kunnen) worden;
 • Ontwikkelaars van producten waar software in verwerkt wordt waar persoonsgegevens mee verwerkt (kunnen) worden;
 • Juristen privacy / data protection
 • Ondernemers die geïnformeerd willen worden over de nieuwe privacy / data protection regelgeving

 

Programma

15.30 uur : ontvangst

15.50 : Welkom

16.00 : Martin Beckmann van Adviesbureau Beckmann B.V. V

16.40 : Ad van Loon (Qiy foundation)

17.00 uur : einde bijeenkomst met aansluitend borrel.

 

Kosten

Voor leden Brainport Techlaw : gratis

Voor niet-leden : de eerste bijeenkomst gratis, daarna € 75,- per bijeenkomst.

 

Aanmelden:

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via: secretariaat@brainporttechlaw.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst : wijst@bgadvocaten.nl

 

 

 Bijeenkomst 'Samenwerken bij R&D'


Bijeenkomst 'Samenwerken bij R&D'

Wanneer      : 23 januari 2018

Locatie        : Gate2 Campus

Aeroparc Gilze-Rijen

Ericssonstraat 2

5121 ML Rijen

 

Op 23 januari 2018 organiseert Brainport Techlaw een bijeenkomst op de Gate2 Campus, het Business & Kennis Center voor aerospace& Maintenance in Gilze-Rijen voor, onder meer, de technologie bedrijven in en rondom Tilburg. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u deelnemen aan een rondleiding op Gate2.

Over Gate2

De bijeenkomst wordt gehouden op de Gate2 campus. Gate2 is hét cluster voor Aerospace & Maintenance (A&M) in Midden-Brabant en brengt belanghebbenden op het gebied van ondernemerschap, onderwijs en overheid bij elkaar. Gate2 is een kenniscentrum voor luchtvaart en industrieel onderhoud, plus aanverwante sectoren als High Tech Systemen en Materialen, Creatieve Industrie (simulatie), Chemie (processen) en Logistiek.

Onderwerp

Veel bedrijven hebben zelf onvoldoende R&D in huis om innovatieve producten en technieken te ontwikkelen, door te ontwikkelen en voor productie gereed te maken. Maar door samen te werken met andere bedrijven en kennisinstellingen kan iedereen verder komen. Daarnaast zijn er voor bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken bij R&D vaak subsidiemogelijkheden. Veel van die subsidiemogelijkheden zijn ook voor MKB Bedrijven haalbaar. Omdat bedrijven onbekend zijn met subsidiemogelijkheden, alleen horen over de kleine slagingskans, grote administratieve last, beginnen veel MKB bedrijven er niet aan en laten dus kansen liggen.

Om er voor te zorgen dat de samenwerking bij R&D goed verloopt, is het verstandig om afspraken vast te leggen. Maar waar moet je afspraken over maken? Hoe zit het met de kennis die ontwikkeld wordt tijdens de samenwerking? Tijdens een overleg wordt een idee geopperd dat briljant blijkt te zijn. Van wie is dat idee? Maar ook, hoe bereid je een samenwerking voor?

Tijdens deze bijeenkomst willen we ervaringen delen met tips en valkuilen, praktische tools geven (checklisten) waardoor de MKB ondernemer minder drempels ervaart om (internationaal) te gaan samen samenwerken bij R&D, samen te werken met kennisinstellingen en vervolgens de kans te vergroten dat de samenwerking goed verloopt.

Doelgroep

- (MKB) ondernemers die werken of willen werken met innovatieve technologie

- Ondernemers die met anderen, waaronder kennisinstellingen, (willen) samenwerken

- Ondernemers die geïnformeerd willen worden over nieuwe subsidiemogelijkheden voor samenwerking

- Ondernemers die tips en valkuilen willen ontvangen voor samenwerking

Programma

15.00 uur: ontvanst

15.15 uur: rondleiding op Gate2

15.40 uur: Pierre van Kleef (Directeur Business Development Midpoint Brabant)

16.00 uur: Sjef van Kemenade; De Breed & Partners (voorheen RTE Adviesgroep) over het gebruiken van subsidies in de financieringsmix voor financieren van innovatie en meer in het bijzonder R&D-samenwerking

16.20 uur: Ronald van der Geest (Treeway / 3D-PharmXchange) over tips en valkuilen bij R&D samenwerking

16.40 uur: Maurice D'Haene (Business Developer Tilburg University) over de Reshoring Tool casus als voorbeeld hoe  een samenwerking vorm kan krijgen

17.00 uur: Einde bijeenkomst met aansluitend borrel

 

Kosten

Voor leden Brainport Techlaw: gratis

Niet-leden Brainport Techlaw: eerste bijeenkomst gratis, daarna €75,- per bijeenkomst

 

Aanmelden

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via: secretariaat@brainporttechlaw.nl

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met dhr. Jos van der Wijst: wijst@bgadvocaten.nl

Organisatie

Deze cursus wordt georganiseerd in een samenwerking van Brainport Techlaw, Brainport Development, Brainport Industries en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Brainport development RVObrainport industries

 

 

Hoe breng je Biotech innovaties de zorg binnen ?

Op 11 oktober 2017 organiseert Brainport Techlaw een bijeenkomst op het MMC in Veldhoven. Dit event wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Biotech Systems Platform, Health Innovation Campus en Brainport Development.

Voor veel Biotech bedrijven is het een grote uitdaging om hun technologische innovaties in een zorginstelling in gebruik te laten nemen. Deels door regelgeving, deels doordat bv artsen gewend zijn met een bestaande techniek te werken, deels door andere redenen.

Op de Health Innovation Campus, verbonden aan het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, zijn jonge bedrijven gevestigd die daar juist de verbinding zoeken met een zorginstelling.

Op deze bijeenkomst zal vanuit verschillende perspectieven gesproken worden over de vraag hoe nieuwe technieken in de zorg geïntroduceerd en in gebruik genomen kunnen worden.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PROGRAMMA

15.00 Ontvangst

15.15 Opening

Hans Bloemen, voorzitter Brainport TechLaw

Biotech Systems Platform

Twan Smetsers, Business Developer Chematronics BV

15.30 Hoe een "start-up"/ jong biotech bedrijf zijn innovatie met succes naar een  ziekenhuis weet te brengen.

Joffry Maltha, CEO van CythoSMART Technologies BV uit Eindhoven.

16.00 Ervaringen van een internationaal bedrijf.

Erik Rutten, Executive Vice President Business Development at PlenSat, Inc. uit Nijmegen.

16.30 Hoe gaat het MMC om/ hoe kijkt het MMC aan tegen het werken met nieuwe technologische innovaties in het ziekenhuis. Hoe ziet het MMC de Health Innovation Campus.

prof. Dr. J.H. (Jan-Harm) Zwaveling, voorzitter raad van bestuur Máxima Medisch Centrum

17.00 Borrel

18.00 Einde

 

LOCATIE: Auditorium MMC,, De Run 4600 Hoofdingang MMC, 5504 DB Veldhoven

KOSTEN: Leden van Brainport TechLaw: gratis

Niet-leden van Brainport TechLaw: eerste keer gratis

Anderen: € 25 excl. BTW

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met Jos van der Wijst (088 14 10 821)

 

De bijeenkomst wordt ondersteund door:

Brainport development

 

Beveiliging, Privacy & Security

 

Fysiek & virtueel

Ondernemingen krijgen steeds vaker te maken met complexe ICT privacy & security vraagstukken, denk aan:

 • huidige en komende wetten omtrent privacy en databescherming
 • het zorgdragen voor juiste bescherming van privacy gevoelige gegevens met technische oplossingen
 • respecteren van rechten van gebruikers van online systemen
 • helderheid over het gebruik van privacy gevoelige data danwel (zelf) verworven gegevens

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op desbetreffende wet- en regelgeving en delen deskundigen kennis en ervaring met u.
De bijeenkomst wordt georganiseerd  voor ondernemers en betrokkenen binnen de wereld van technologie en recht. Samen met mede-ondernemers en innovators worden innovaties, geschillen en de groei van onderneming besproken.


Presentatie 1: Regelgeving omtrent Privacy
15:00-15:45

Spreker:Dhr. Ad Steenbakkers, Directeur DATA-AQUILAE

Ad Steenbakkers is directeur bij DATA-AQUILAE. Data-AQULAE helpt organisaties om hun data beter te gebruiken. Als één van de eerste gecertificeerde Privacy Officers (CDPO) neemt AD ons mee in de nieuwe regelgeving omtrent Privacy. De General Data Protection Regulation (GDPR) gaat per mei 2018 in. U wordt meegenomen in de verplichtingen en non-compliance risico's rondom deze wetgeving.

Data Aquilae


Presentatie 2: Datalek
15:45-16:30

Spreker: Rob Koch, Directeur Sales & Marketing/ mede-eigenaar bij Sebyde BV

Eén van de onderdelen van de GDPR is de "Meldplicht voor datalekken". Het voorkomen van datalekken is voor ieder bedrijf van groot belang. Hiervoor moeten medewerkers van een organisatie weten wat een datalek is en bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een datalek.
Rob Koch gaat op alle facetten van datalekken in en legt uit hoe bewust en veilig gedrag van medewerkers het risico op datalekken kan verkleinen.
Rob heeft als accountmanager en partner bij software bedrijven veel ervaring opgedaan met advisering over applicatie security, infrastructuur security, security awareness, privacy en veilige softwareontwikkeling.


Sebyde security

Presentatie 3: Beveiliging
16:30-17:15

Spreker: Will Spoor, Directeur EuroPAC Alarmcentrale

Veel bedrijven maar ook steeds meer particulieren maken voor hun beveiliging tegen inbraak en vandalisme gebruik van een alarminstallatie met doormelding naar een meldkamer. De heer Spoor zal de in- en outs van een particulier alarmcentrale en de vandaaruit geleverde diensten in kaart brengen.
De volgende onderwerpen zullen aanbod komen:

 • Ontstaan EuroPAC met visie en missie
 • Wettelijke voorschriften voor particulier alarmcentrales met compleet marktoverzicht
 • Cijfers over de elektronische beveiliging in de markt
 • Gevaren en kansen middels nieuwe technieken
 • Videobewaking met voorbeelden
 • Teleservice met voorbeelden

EuroPAC Alarmcentrale

Borrel vanaf: 18.00

Datum & Locatie

20 september 2017
De bijeenkomst vindt plaats bij


EuroPAC Alarmcentrale
Batavenweg 2 te OSSProgramma

Ontvangst         14.30-15.55
Intro                14.55-15.00
Presentatie 1    15.00-15.45
Presentatie 2    15.45-16.30
Presentatie 3    16.30-17.15
Rondleiding      17.15-
18.00
Borrel              18.00

 


Er is volop gelegenheid om contacten te leggen en van gedachten te wisselen.
Meld u aan via secretariaat@brainporttechlaw.nl.
Vermeld in deze aanmelding uw naam, functie, bedrijfsnaam.

Deelname is kosteloos voor leden van onze vereniging en voor nieuwe geïnteresseerde die een bijeenkomst voor de 1 keer bezoeken.

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl .

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met

Jos van der Wijst (088 14 10 821) of Ernst-Jan Louwers (040 2393200).

Geïnteresseerd in lidmaatschap per 1 januari 2017 van Brainport Centre for Technology & Law?

Raadpleeg dan www.brainporttechlaw.nl .

 

 

 

Aanmelden

Zodra de workshops bekend zijn, kunt u zich aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl.

Vermeld in uw aanmelding s.v.p. uw naam, functie, bedrijfsnaam en adresgegevens.

Wij nodigen u uit om bij de inschrijving uw actuele vragen omtrent bovenstaande onderwerpen aan ons door te geven zodat deze in de sessies behandeld kunnen worden. Gedurende de bijeenkomst zijn de sprekers uiteraard ook beschikbaar voor individuele vragen.

Deelname is kosteloos voor leden van onze vereniging, tenzij anders aangegeven. Voor studenten €10 en aan overige deelnemers brengen wij € 25,- p.p. in rekening.

header3

Disclaimer en intellectuele eigendom

Deze website bevat slechts algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Ook de aangeboden modelovereenkomsten zijn slechts bedoeld ter oriëntatie. Het gebruik van de op deze website aangeboden modellen is geheel voor uw eigen risico. Uiteraard geven wij daarmee geen advies of garantie dat het betreffende model passend is voor uw situatie.

U dient nimmer af te gaan op de informatie of modellen op deze website alleen. Wij adviseren u te allen tijde specifiek juridisch advies in te winnen.

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, is Brainport Centre for Technology & Law nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van modellen of de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website of aangeboden informatie en modellen. Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor nieuwsbrieven, het verzenden van informatieverzoeken of downloaden van informatie of modellen ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen Brainport Centre for Technology & Law en de ontvanger van de informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Brainport Centre for Technology & Law heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of verdere links op die andere websites.

Verzending van webformulieren of andere berichten aan Brainport Centre for Technology & Law geschiedt zonder beveiliging en geheel voor risico van de verzender.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de programmatuur, teksten, foto's, beelden en/of geluiden berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben.

 

Graag nodigen wij u uit voor onze tweede "Tech-Law Discussion" op donderdag 23 april 2015 bij De Oude Rechtbank in Eindhoven centrum. Deze TLD is speciaal voor de MKB-bedrijven en Start-up's.

 

IP Spreekuur

 

Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow (IP) zijn voor veel bedrijven, klein en groot, jong en oud, start-up en gev

estigd bedrijf, van groot belang. Niet alleen omdat zij met IP producten kunnen maken of diensten kunnen verlenen. IP is ook van belang voor het kunnen krijgen van financiering voor de bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van de onderneming. IP kan ook tot strategische vragen leiden over waar in de bedrijfsstructuur IP te plaatsen.

 

Voor veel ondernemers is IP onbekend terrein. Niet alleen wat er beschermd kan worden maar ook hoe IP ontstaat, hoe en wanneer je het moet registreren en hoe je het kunt exploiteren. Ook bij samenwerking bij de ontwikkeling van producten of diensten spelen vragen over IP. Naast juridische vragen kunnen dat ook vragen zijn die zien op fiscale aspecten van IP. De antwoorden op deze vragen kunnen van belang zijn voor de keuzes die een ondernemer moet maken. En soms kan het niet tijdig maken van de juiste keuze betekenen dat IP niet ontstaat of verloren gaat. En dat kan dan weer leiden tot schade voor de onderneming en groeimogelijkheden.

 

Om te zorgen dat ondernemers antwoorden kunnen krijgen op deze IP gerelateerde vragen heeft BCTL het IP spreekuur opgezet. Ondernemers kunnen hier antwoorden krijgen op IP gerelateerde vragen.

 

Hoe werkt het?

Het IP spreekuur is op afspraak. Dit betekent dat u vooraf via het formulier op de website van BCTL aangeeft wanneer u op het IP spreekuur wilt komen en voor welke IP deskundige u een vraag heeft. Wij zorgen dan dat op het IP spreekuur de deskundige aanwezig is die uw vraag kan beantwoorden.

 

Kosten?

Voor het bezoek aan het IP spreekuur vragen wij een eenmalige bijdrage in de kosten van € 50,= ex btw. Verder zijn er geen kosten of verplichtingen verbonden aan het bezoeken van het IP spreekuur. Voorafgaand aan het IP spreekuur vragen wij u om een eenmalige betalingsopdracht voor de bijdrage in te vullen en te ondertekenen. Het incassoformulier kunt u hier downloaden. U kunt het dan ingevuld meenemen naar het IP spreekuur.

 

Met wie heeft u een gesprek?

Tijdens het IP spreekuur heeft u een gesprek met een deskundige. De leden van BCTL verzorgen het IP spreekuur en u heeft dus een gesprek met een medewerker van een lid van BCTL. Dat kan zijn een IP advocaat/jurist, een octrooigemachtigde, een financieel / bedrijfskundig deskundige of een belastingadviseur.

 

Waar vindt het IP spreekuur plaats?

Het IP spreekuur wordt gehouden iedere dinsdag van 16.00 - 18.00 uur op de High Tech Campus te Eindhoven (The Lounge, High Tech Campus 1, The Strip). Een plattegrond met routebeschrijving van de HTC vindt u hier.

 

Wij helpen u graag met IP gerelateerde vragen op het IP spreekuur. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur door het formulier in te vullen en naar ons te zenden.

 

Voorwaarden voor IP spreekuur

Op het IP spreekuur zijn de voorwaarden van toepassing die u hier vindt. Met het maken van een afspraak voor het IP spreekuur verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Mocht u vragen hebben over het IP spreekuur dan kunt u contact opnemen met:

Secretariaat BCTL : secretariaat@brainporttechlaw.nl

Coördinator : Jos van der Wijst (wijst@bgadvocaten.nl / 088 14 10 821) 

 

Bedrijfsbezoek Vanderlande 19 jan 2017

Op 19 januari 2017 organiseert Brainport Centre for Technology & Law een bedrijfsbezoek bij Vanderlande Industries in Veghel. Dit event wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversverening BZW.

Quote Vanderlande Industries:

"Operate internationally means fierce competition. Continuous innovation is the key to win in a world that is changing faster and faster. Innovation is essential for Vanderlande to supply the specific solutions required by its customers. And that is where the firm's R&D department comes in, with 200 people developing the necessary hardware and software in-house."

 

PROGRAMMA

16.00                     Opening

Hans Bloemen, voorzitter Brainport Centre for Technology & Law

Vanderlande's collaboration model

Harm Bodewes, Executive Director R&D bij Vanderlande Industries

16.30                     Enabling R&D and business in international setting

Ronald Bisschop, bedrijfsjurist bij Vanderlande Industries

17.00                     Rondleiding Vanderlande Innovation Centre

18.00                     Borrel

LOCATIE Vanderlande Industries, Vanderlandelaan 1, Veghel

 

KOSTEN Leden van BZW en Brainport Centre for Technology & Law: gratis

Niet-leden van BZW/Brainport Centre for Technology & Law: eerste keer gratis

Anderen: € 25 ex BTW

 

Voorafgaande aanmelding is vereist. U kunt zich per email aanmelden via secretariaat@brainporttechlaw.nl .

Heeft u vragen? Stuur dan een email of neem contact op met

Jos van der Wijst (088 14 10 821) of Ernst-Jan Louwers (040 2393200).

Geïnteresseerd in lidmaatschap per 1 januari 2017 van Brainport Centre for Technology & Law?

Raadpleeg dan www.brainporttechlaw.nl .